Projekt „E-Senior”

2020-3-PL01-ESC31-094902

Głównym celem projektu jest wprowadzenie seniorów do wirtualnej rzeczywistości, pobudzenie ich ciekawości i przedstawienie możliwości z jakich mogą korzystać aby ułatwić sobie życie oraz załatwianie codziennych spraw.

Pośrednim celem jest uwrażliwienie młodych osób na los starszych, osamotnionych osób.

Projekt bazując na solidarności międzypokoleniowej ma z jednej strony nauczyć seniorów korzystania z nowoczesnych technologii informacyjnych z drugiej zaś uczyć młodych ludzi odpowiedzialności oraz szacunku do starszych.

Dzięki realizacji projektu zamierzamy pomóc seniorom w życiu codziennym poprzez:

  • zachęcanie ich do kontaktów z rodziną, bliskimi oraz z innymi seniorami,
  • zachęcanie ich do aktywności intelektualnej,
  • zachęcanie do korzystania z komputera, aplikacji i Internetu